Thiền 21 Ngày

THIỀN 21 NGÀY sẽ là một hành trình PHỤC HỒI, NUÔI DƯỠNG bản thân, rồi sau đó ta có thể CHIA SẺ, LAN TỎA nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ cho mọi người và thế giới.

Om shanti… shanti… shanti…

Xem và nghe Thiền 21 Ngày trên các kênh podcast