murli VN

Murli VN App - Xem danh sách và Nghe murli mỗi ngày

AMRIT VELA

Chuẩn bị trạng thái trước khi ngủ:

 1. Làm sạch trí tuệ
 2. Ngọn đèn luôn tỏa sáng
 3. Ngủ trong lòng Baba
 4. Tâm trí rỗng rang
 5. Ổn định bản thân trong hình dạng ánh sáng
 6. Thẩm quyền thời kỳ Chuyển giao và thời kỳ Vàng
 7. Đồng hành với Baba
Trải nghiệm thiền Amrit Vela - murli vn

Trải nghiệm thiền Amrit Vela:

 1. Tôi là ai? Tôi thuộc về ai?
 2. Tôi là linh hồn hướng thượng
 3. Tôi là linh hồn thành công
 4. Tôi là chủ nhân sáng tạo
 5. Tôi là hóa thân trong hình dạng thiên thần (avyakt)
 6. Mặc vào bộ y phục tước hiệu hướng thượng
 7. Trí tuệ đơn sơ, cái chạm chính xác
Duy trì trạng thái trước khi nghe murli

Duy trì trạng thái trước khi nghe murli:

 1. Tôi là pho tượng sống và cơ thể là ngôi đền
 2. Ca hát và nhảy múa
 3. Tôi là chủ nhân và là Raja Yogi
 4. Tôi là người chuyển hóa thế giới
 5. Tôi là Shiv Shakti
 6. Tôi là Mahavir
 7. Tôi là thiên thần vượt thoát

Tải app murli VN