Thiền Raja Yoga

Thiền Raja Yoga
  1. Thiền là gì?
  2. Căn cước tâm hồn
  3. Cội nguồn Năng lượng sống
  4. Luật Nhân quả
  5. Vở kịch Cuộc đời
  6. Cây Nhân loại

Link đăng ký tham gia Thiền Raja Yoga https://zalo.me/g/oeywgl489

THIỀN CHO THẾ GIỚI (WORLD MEDITATION HOUR)
Hãy trải nghiệm: Tôi là nguồn sáng bình an, yêu thương, mạnh mẽ…
Tôi trao tỏa những tia bình an, yêu thương, mạnh mẽ ra khắp thế giới…