Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Bi quan

Ly nước của bạn đang đầy ½ hay vơi ½?
Sự bi quan luôn làm suy kiệt năng lượng và sức mạnh của ta. Bao nhiêu lần bạn tự nhủ “Điều đó sẽ không có tác dụng. Tôi hiếm khi gặp chuyện gì suôn sẻ”?

Người bi quan luôn nhìn cuộc sống với cái nhìn tiêu cực – chỉ thấy toàn khó khăn, bất trắc và những điều bất khả thi.
Người bi quan than phiền về tiếng ồn khi cơ hội đến gõ cửa.
Cách nhìn sự việc sẽ ảnh hưởng đến quyết định và hành động của bạn, từ đó ảnh hưởng đến kết quả sau cùng.

Hãy thôi bi quan, bởi vì luôn có mặt tích cực ẩn chứa trong mọi điều.
Vẫn bám sát thực tế, nhưng hãy nhìn tình huống từ góc nhìn khác.
Nhìn vào phần đầy của ly nước.
Tập trung vào những cơ hội, những điều khả thi, rồi hành động.
Cuộc đời thay đổi khi bạn thôi nhìn xuống và bắt đầu ngẩng mặt nhìn lên.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Bi Quan
Soul Kit Cards Lạc Quan