Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Các sức mạnh nội tâm

Tám sức mạnh đặc biệt này được phát triển thông qua việc thực hành Raja Yoga.
Những sức mạnh này giúp ta giải quyết một cách hiệu quả những đòi hỏi và thách thức trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng cũng giúp ta có được thái độ tích cực về người khác, những lời chúc tốt lành và trong sáng dành cho mọi người để có được mối quan hệ hài hòa; vì chỉ khi tâm hồn mạnh mẽ và sáng suốt, ta mới có thể mang lại nhiều yêu thương hơn.
Và nếu ta biết vận dụng những sức mạnh này đúng lúc, ta sẽ thoát khỏi gánh nặng và những thói quen cũ không mong muốn.
Những sức mạnh này là nguồn cảm hứng liên tục cho người khác để họ cũng có thể thay đổi chính mình và trở nên mạnh mẽ.

Tám sức mạnh bao gồm:
Sức mạnh RÚT LUI
Sức mạnh ĐÓNG GÓI
Sức mạnh KHOAN DUNG (NHẪN NHỊN)
Sức mạnh THÍCH NGHI (DUNG CHỨA, ĐIỀU CHỈNH)
Sức mạnh PHÂN ĐỊNH
Sức mạnh QUYẾT ĐỊNH
Sức mạnh ĐỐI MẶT
Sức mạnh HỢP TÁC

Hiểu sức mạnh là gì chưa quan trọng lắm, biết rõ nên vận dụng chúng khi nào và ra sao mới là cần thiết. Chẳng hạn như, khi ta chịu đựng mãi hành động tồi tệ của một ai đó, và tình huống thì cứ ngày một xấu đi, ta nên vận dụng sức mạnh ĐỐI MẶT. Hãy can đảm nói với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết rằng hành vi như thế là không thể chấp nhận.
Trong mọi tình huống, ta đều có thể vận dụng ít nhất là một trong tám sức mạnh. Việc lựa chọn đúng sức mạnh tùy thuộc vào sự điềm tĩnh của bạn, vào khả năng hình dung rõ ràng bức tranh tình huống mà bạn đang đối diện.