Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Do dự

Bạn đang do dự bởi vì…
– Bạn không muốn sự việc trở nên tồi tệ?
– Bạn đang cố đưa ra một quyết định “hoàn hảo”?

Hãy tin rằng một số quyết định của bạn có thể sai.
Không một quyết định nào là hoàn hảo.
Dám đưa ra quyết định đã là tốt lắm rồi.

Để chuyển hóa thái độ do dự, hãy chia quyết định thành từng phần nhỏ.
Xem xét mọi quyết định ở bối cảnh lâu dài.
Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong 10 năm tới?

Không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay bây giờ! Hãy suy nghĩ thật kỹ:
– Tôi có những lựa chọn nào?
– Lựa chọn nào làm tôi cảm thấy hào hứng nhất?
– Điều gì ngăn tôi tiếp cận với lựa chọn ấy?
– Rốt cuộc tôi mong muốn điều gì?
Hãy nhận biết rõ điều bạn thực sự muốn, rồi điều gì đến sẽ đến.

Tin tưởng tham khảo ý kiến của nhiều người để có thêm sự lựa chọn, nhưng hãy quyết đoán khi đưa ra quyết định.
Tách mình khỏi tình huống, lắng lòng lại, rồi bạn sẽ biết mình cần phải làm gì.
Hãy nhớ rằng không phải là điều ta lựa chọn, mà cách ta làm gì với những lựa chọn của mình mới là điều đáng quan tâm.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Do Dự
Soul Kit Cards Quyết Đoán