VỀ TỔ podcast

Đôi dòng cảm ơn

Tôi dành ra vài phút vào cuối ngày để nhìn lại và viết vài dòng cảm ơn gửi đến những người đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay, kể cả những người đã thử thách tôi để tôi mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Nghe VỀ TỔ podcast trên các kênh

Tải ứng dụng Soul Coach