VỀ TỔ podcast

Đổi vai

Trong ngày làm việc hôm nay, tôi đã đóng khá nhiều vai trò: nhân viên, đồng nghiệp, sếp, cộng sự… mỗi vai trò đòi hỏi phải có những kỹ năng và cách ứng xử phù hợp. Giờ đây, ngày làm việc đã kết thúc, trước khi trở về nhà, tôi cho phép mình xả vai và chuyển vai.

Là một thành viên của gia đình:
– Tôi cần thể hiện những giá trị, phẩm chất nào?
– Tôi cần có những kỹ năng và hành vi phù hợp nào?
– Tôi có thể làm gì để xây dựng bầu không khí gia đình ấm áp?

Nghe VỀ TỔ podcast trên các kênh

Tải ứng dụng Soul Coach