Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Ghen tị

Điều gì thật sự khiến bạn ghen tị?
Có phải do:
– Đồng nghiệp được thăng chức, hay là cảm giác muốn được thành đạt của bạn?
– Người yêu của bạn mình, hay là cảm giác muốn có ai đó kề bên?
– Lịch trình hoạt động của ông sếp, hay là cảm giác muốn phiêu lưu, khám phá của bạn?
Có phải bạn ghen tị bởi vì người ta có được cái mà bạn mong muốn?

Ghen tị thường xuất phát từ việc hạ thấp bản thân và so sánh.
Do đó, hãy tạo dựng giá trị của bản thân và thôi so sánh.
Vững tin vào bản thân và hiểu rằng mỗi người là một cá thể độc đáo.

Hãy duy trì thái độ tích cực và để cho mình được truyền cảm hứng.
Ấn tượng với những thành quả người khác đạt được.
Tập trung vào điều bạn muốn và cách bạn muốn đạt được điều đó.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Ghen Tị
Soul Kit Cards Khơi Nguồn Cảm Hứng