SOS podcast

Hít thở BÌNH AN

Tôi tiếp tục hít thở sâu và đều với cảm nhận BÌNH AN…
Khi hít vào BÌNH AN… tôi cảm nhận BÌNH AN len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể… thấm đẫm từng tế bào… cuốn sạch đi mọi đau đớn, năng lượng tiêu cực…
BÌNH AN cũng len lỏi vào tâm trí và trái tim… cuốn sạch đi những suy nghĩ lãng phí và cảm xúc tiêu cực…
Năng lượng BÌNH AN thanh lọc cho cơ thể, tâm trí và trái tim tôi…

Tôi cảm nhận BÌNH AN chảy tràn khắp cơ thể… dâng tràn trong tâm trí và trái tim… nuôi dưỡng cơ thể, tâm trí và trái tim với nguồn dưỡng chất BÌNH AN…

Nghe SOS podcast trên các kênh

Tải ứng dụng Soul Coach