SOS podcast

Hít thở thư giãn

Tôi để cho cơ thể được thả lỏng, thư giãn…
Hít vào một hơi thật sâu… giữ lấy hơi thở, nhẩm đếm từ 1 đến 10…rồi thở ra, nhẩm đếm từ 10 trở về 1…
Tiếp tục hít thở sâu thêm một lần nữa…

Tiếp tục hít thở sâu và đều…
Lần này, khi hít vào, tôi hít vào với cảm nhận BÌNH AN… đưa cảm nhận BÌNH AN vào bên trong… rồi thở ra mọi lo lắng…
Tiếp tục hít vào BÌNH AN… thở ra mọi bức bối, khó chịu…
Tiếp tục hít vào BÌNH AN… thở ra mọi căng thẳng, mệt mỏi…

Nghe SOS podcast trên các kênh

Tải ứng dụng Soul Coach