VỀ TỔ podcast

Hoàn thiện mỗi ngày

Vào cuối ngày, tôi nhìn lại những sự kiện, sự việc đã diễn ra trong ngày và tự hỏi bản thân:

– Hôm nay, tôi đã thể hiện tốt như thế nào?

– Tôi học hỏi thêm được điều gì mới, để tôi có thể làm việc hiệu quả hơn vào ngày mai?

– Tôi đã thể hiện giá trị, phẩm chất nào trong công việc, trong giao tiếp với mọi người?

Nghe VỀ TỔ podcast trên các kênh

Tải ứng dụng Soul Coach