Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Hối tiếc

“Giá như…”, “Giá mà…”
Bạn hối tiếc về điều gì nhiều hơn – những việc bạn đã làm hay chưa làm?
Hối tiếc khiến bạn mãi mắc kẹt trong quá khứ.

Bạn không thể thay đổi quá khứ; chính quá khứ tạo dựng nên bạn của ngày hôm nay.
Hãy hiểu rằng:
– Mọi việc xảy ra đều có lý do
– Có lợi ích trong mọi chuyện – bạn có thể học hỏi được điều gì đó

Để biến sự hối tiếc thành cơ hội, hãy nhìn vào điều đang khiến bạn cảm thấy hối tiếc và căn cứ vào đó để tạo nên sự thay đổi tích cực:
– Tôi có thể làm khác đi như thế nào?
– Tôi cần cải thiện điều gì ở bản thân để mang lại kết quả tốt hơn?
Bây giờ, hãy cho qua đi cảm giác hối tiếc.

Để tránh phải hối tiếc trong tương lai, hãy:
– suy nghĩ kỹ trước khi hành động
– đừng bỡn cợt
– làm những gì bạn yêu thích
– và sống trong khoảnh khắc hiện tại.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Hối Tiếc
Soul Kit Cards Học Hỏi