Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Lo lắng

“Giá mà… phải chi… nếu như…?”
Bạn kể lể, còn mọi người thì cảm thấy lo lắng.

Bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa quan tâm và lo lắng không?
Quan tâm xuất phát từ tình yêu thương, còn lo lắng xuất phát từ nỗi sợ.
Quan tâm thì giúp ích, còn lo lắng thì chẳng tốt cho tâm trí chút nào.

Lo lắng cảnh báo bạn về những điều có vẻ như không ổn để bạn lên kế hoạch và chuẩn bị trước.
Nhưng lo lắng chẳng giúp cải thiện được tình hình, mà chỉ khiến bạn thêm bối rối.

Để thôi lo lắng, hãy hiểu rõ những gì bạn không thể kiểm soát.
Mọi chuyện cứ thế xảy ra. Chấp nhận rằng chẳng có gì là chắc chắn.
Khi sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu, chỉ cần biết “Đến lúc phải xử lý rồi!”.

Tập trung vào điều bạn có thể kiểm soát và cách mà bạn có thể cải thiện tình hình.
Nghĩ đến những giải pháp khả thi.
Thay thế nỗi lo lắng bằng những suy nghĩ mang tính xây dựng, từ đó ảnh hưởng tích cực đến kết quả sau cùng.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Lo Lắng
Soul Kit Cards Thấu Đáo