Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Lý sự cùn

Lý sự là tranh cãi về những chuyện vụn vặt và soi mói những tình tiết không quan trọng.
Lý sự làm phân tán sự chú ý của mọi người khỏi bức tranh toàn cảnh.
Chẳng mang lại ích lợi gì cho các mối quan hệ, lý sự chỉ làm tốn thời gian và cũng chẳng làm bạn trông thông minh hơn tí nào.

Để ngưng lý sự, hãy tìm hiểu rõ mục đích của cuộc đối thoại.
Điều gì là quan trọng – những chi tiết vụn vặt hay là hướng đến một vấn đề lớn hơn?
Đừng mất công với những chuyện nhỏ nhặt, không thực sự quan trọng.

Nếu những chuyện nhỏ thực sự có ý nghĩa quan trọng, hãy nói ra.
Nhưng lưu ý rằng bạn không đang cố ý bới móc lỗi lầm.
Vẫn giữ thái độ tích cực, tôn trọng trong khi làm rõ quan điểm của mình.
Và tham gia thảo luận với tinh thần thiện chí.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Lý Sự Cùn
Soul Kit Cards Thiện Chí