Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Mơ hồ

Bạn đang cảm thấy mơ hồ vì:
– Bạn cho rằng người kia cũng hiểu mình.
– Bạn không muốn làm tổn thương cảm xúc của ai đó.
– Bạn không chắc chắn về mọi chi tiết.
– Bạn quá căng thẳng để giải thích.

Hệ quả của sự mơ hồ là thiếu mất những thông tin quan trọng, làm cho người khác hiểu nhầm hay đoán mò về bạn.
Và họ cũng có thể lợi dụng sự thiếu rõ ràng của bạn.

Hãy rõ ràng về những điều bạn muốn nói.
Thẳng thắn và trung thực, nhưng đừng bất lịch sự hay lỗ mãng.
Trình bày cặn kẽ và đừng gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Đôi khi mọi chuyện sẽ tốt hơn khi ta nhìn thoáng hơn một chút thay vì quá chú ý đến tiểu tiết.
Biết khi nào nên phiên phiến và khi nào thì không.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Mơ Hồ
Soul Kit Cards Rõ Ràng