Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Phóng đại

Ta thường phóng đại thực tế và thổi phồng sự thật quá mức với mục đích:
– nhấn mạnh về một điều gì đó
– thu hút sự đồng cảm hay sự chú ý
– hoặc làm cho sự việc trở nên thú vị hơn.

Nhưng phóng đại quá mức, quá thường xuyên sẽ dẫn đến hệ quả là:
– Bạn làm cho sự việc trở nên lớn hơn so với thực trạng của nó.
– Mọi người ít tin tưởng bạn hơn – bạn bị mất đi sự tín nhiệm.

Sự cường điệu có thể hữu ích trong việc mang lại tiếng cười để giải tỏa căng thẳng.
Tuy nhiên, ta chỉ nên phóng đại trong những trường hợp thật sự cần thiết – chẳng hạn như, cảnh báo mối nguy hiểm hoặc rủi ro quá rõ ràng – nếu không thì hãy dừng lại!

Nhìn nhận sự việc đúng với thực tế.
Nhấn mạnh, làm nổi bật chứ đừng phóng đại.
Còn với những điều tốt đẹp thì cứ nhân rộng, lan tỏa rộng khắp.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Phóng Đại
Soul Kit Cards Chính Xác