Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Quá tải

Khi cảm thấy quá tải, bạn sẽ không hoàn thành được nhiều việc mặc dù có rất nhiều việc cần phải thực hiện.
Bạn cảm thấy quá tải đơn giản bởi vì bạn nghĩ như thế. Tất cả đều nằm ở cách nghĩ của bạn.

Khi bạn cảm thấy quá tải, hãy tạm dừng công việc.
Hít thở vài hơi thật sâu, thư giãn tâm trí và thả lỏng cơ thể.
Thay thế suy nghĩ “Tôi bị quá tải” bằng suy nghĩ “Tôi đang có nhiều việc cần được giải quyết”.

Khi đã bình tĩnh trở lại, bạn có thể cẩn thận xem xét lại mọi việc. Ưu tiên những việc cần làm trước. Rồi chia nhiệm vụ thành từng bước nhỏ. Đơn giản hóa mọi việc và bắt đầu thực hiện.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cảm giác hoàn tất sẽ đẩy lùi cảm giác quá tải.

Nếu có thể, bạn hãy buông bớt những việc không cần phải thực hiện. Giao cho người khác phụ trách. Hoặc đề nghị được hỗ trợ.
Bớt hào hứng lại và thực tế hơn về công việc bạn đang đảm nhiệm.
Chớ nên suy nghĩ quá nhiều; thay vào đó, hãy bắt tay vào thực hiện.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Quá Tải
Soul Kit Cards Giảm Tải