Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Sợ hãi

Sợ (F.E.A.R.) nghĩa là Tìm kiếm (Finding) lời Bào chữa (Excuses) Và (And) Lý do (Reasons) để trì hoãn.
Cho dù đó là nỗi sợ bị chối bỏ, sợ bóng tối, sợ những điều không chắc chắn… thì cảm giác sợ hãi luôn có sức tác động cực kỳ mạnh, nhưng chỉ khi bạn cho phép nó là như thế!

Nỗi sợ cũng giống như thỏi nam châm. Nếu cứ tập trung vào nỗi sợ mơ hồ nào đó, dù không chủ ý, thì bạn cũng sẽ hành động với nỗi sợ hãi, từ đó làm cho nó trở nên sống động y như thật.

Để chuyển hóa nỗi sợ, trước hết, bạn hãy tự hỏi bản thân: “Nỗi sợ ngăn cản tôi làm những việc gì?”.
Tiếp theo, hãy nhắc nhở bản thân: “Dù mình đang sợ đấy, nhưng thế không có nghĩa là mình không đủ thông minh hay không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ này”. Hãy táo bạo và đối mặt với nỗi sợ.

Trái ngược với sợ hãi là hy vọng. Trong hy vọng không có chỗ cho nỗi sợ hãi. Hãy vượt lên nỗi sợ và nuôi hy vọng.
Hy vọng nghĩa là thấy được vấn đề, nhưng có thể vượt thoát khỏi vấn đề để hướng tới kết quả tốt đẹp.
HY VỌNG (H.O.P.E.) nghĩa là Chỉ (Only) Có (Have) những Kỳ vọng (Expectations) Tích cực (Positive).

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Sợ Hãi
Soul Kit Cards Hy Vọng