Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Sức mạnh đối mặt

Ta hiểu rằng những thách thức sẽ đến với mình… chúng đến để thử thách lòng quyết tâm của ta. Thách thức bên ngoài hiển nhiên không thể bắt ta ra ngoài. Thứ thực sự làm ta suy yếu là những điểm yếu của ta.

Những thứ này nguy hiểm đối với ta… chúng sẽ lôi ta ra khỏi giấc mơ của ta. Chúng sẽ che phủ nhận thức về bản thân và gây thiệt hại cho tâm hồn ta.
Ta cần nhóm lên ngọn lửa của lòng can đảm và biến chúng thành ngọn lửa của sự thật. Trong ngọn lửa này, bóng tối trở thành ánh sáng, sắt biến thành vàng.

Các thuộc tính chính của sức mạnh đối mặt là can đảm và trung thực. Khi bạn vận dụng sức mạnh đối mặt, thì không có gì là quá ghê sợ – cho dù đó là bên trong bạn, hoặc người nào đó, hoặc tình huống trong cuộc sống của bạn.
Bạn cần đối mặt với bất cứ điều gì – nỗi sợ hãi hoặc cảm xúc áp đảo, thiếu nhận thức về sự xứng đáng của bản thân, sự tấn công hoặc lăng mạ bởi người khác, hoặc tình huống dường như không thể vượt qua. Sức mạnh đối mặt sẽ cung cấp mọi loại “vũ khí” bạn cần.

Sức mạnh đối mặt là khả năng nắm lấy ngay cả những tình huống khó khăn nhất, để biết rằng bạn có sức mạnh biến đổi bất cứ điều gì.
Sức mạnh đối mặt không cho phép bất cứ điều gì ẩn náu. Đây là sức mạnh để đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng, để được xem xét rõ ràng và chuyển đổi.
Sức mạnh đối mặt không phải là hung hăng, mà quyết đoán và mạnh mẽ thật sự.

Can đảm… Tự tin… Quyết tâm… Mục đích…

Bài tập – Sức mạnh đối mặt
1. Viết ra những điều bạn cần phải đối mặt trong cuộc đời mình.
2. Thí nghiệm vận dụng sức mạnh đối mặt và trải nghiệm sức mạnh này mang đến sự sáng tỏ và sự thật ra sao cho cuộc sống của bạn?