Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Sức mạnh đóng gói

Quá khứ có thể giống như sợi dây xích, buộc ta vào những thứ không còn thành công, không phù hợp hay hữu ích nữa. Nếu hầu hết những suy nghĩ của ta hướng về quá khứ theo cách này hay cách khác… và nếu tương lai của ta được tạo ra bởi những suy nghĩ như thế này… thì chắc chắn ta đang tạo ra quá khứ một lần nữa.
Vì vậy, ta cần đóng gói những suy nghĩ này lại… để chúng trôi xa… Chúng càng rời xa, ta càng nhẹ nhõm… tâm trí ta càng yên tĩnh hơn.

Đây là sức mạnh để cắt bỏ những điều nguy hại, vô ích và lãng phí.
Đây là sức mạnh để giải thoát ta tự do, không níu giữ bất cứ điều gì thuộc về quá khứ trong trái tim, hay bất cứ điều gì vô nghĩa của tương lai trong tâm trí.
Đây là sức mạnh để nói “Không!” với tiêu cực.

Để đóng gói, bạn cần có lòng can đảm, biết tha thứ, tin cậy và sự chân thành, nghĩa là cuộc sống của bạn bắt đầu lại từ thời điểm này.
Bạn cần đóng gói mọi giới hạn của nhân dạng, nghĩa là chấm dứt điều người khác kỳ vọng ở bạn và điều bạn kỳ vọng ở người khác. Buông mọi suy nghĩ, niềm tin và nhân dạng giới hạn. Buông gắn kết đối với con đường có sẵn, cho phép điều mới xuất hiện.

Khi bạn buông bỏ những kỳ vọng, bạn tự do và bạn có thể hiểu biết, trắc ẩn hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người khác nữa.
Buông bỏ gánh nặng của kỳ vọng, bạn sẽ được tự do.
Buông sự hấp dẫn của việc trở nên nổi tiếng, được coi trọng và có địa vị, bạn sẽ được tự do.
Buông ý kiến, quan điểm người khác, bạn sẽ được tự do.
Buông điều bạn nghĩ là mình biết, bạn sẽ được tự do.
Buông cái nhân dạng mà bạn nghĩ mình là như thế, bạn sẽ được tự do.

Tôn trọng… Kỷ luật… Tích cực… Chân thành…

Bài tập – Sức mạnh đóng gói
1. Lập danh sách những “xiềng xích” quá khứ đang níu giữ bạn?
2. Thực hành sức mạnh đóng gói, ghi lại tác động của nó đối với cơ thể và tâm trí bạn. Bạn cảm thấy thế nào?
3. Thực hành nói “Không” với tiêu cực trong một ngày. Ghi lại trải nghiệm của bạn vào cuối ngày.