Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Sức mạnh hợp tác

Ta không thể tự làm mọi thứ. Không ai có thể.
Khi ta rõ ràng, tử tế và hành động với lòng can đảm… bằng cách nào đó, cuộc sống sẽ tự giải quyết.
Cơ hội xuất hiện. Những gì ta phải làm là… hoàn thành đúng vai trò của mình.

Tựa như đàn ong làm việc chăm chỉ cùng nhau, mỗi người đều có một vai trò đặc biệt, tài năng và kỹ năng độc đáo của riêng họ. Ta cũng có thể hỗ trợ người khác và cho phép người khác ủng hộ ta. Cuộc sống sẽ cởi mở và ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình khi cho và nhận.

Sức mạnh hợp tác giúp bạn bước vào và đóng góp điều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
Ở nhiều góc độ, sức mạnh hợp tác là đỉnh cao của tất cả các sức mạnh. Sự tách rời của bạn, lòng can đảm biết điều gì được cần đến, khả năng linh hoạt và điều chỉnh trước tất cả các tình huống và các dạng người, cho phép bạn mang lại lợi ích.
Sức mạnh hợp tác yêu cầu bạn thực hiện công việc; và khi kết thúc, hãy rời khỏi mà không cần phải được ca ngợi hoặc thừa nhận. Bạn không thể gắn bó với kết quả đóng góp của bạn, hoặc đòi hỏi quyền sở hữu trong nhiệm vụ.

Hợp tác là một sức mạnh, nghĩa là bạn có thể đón mừng thành công của người khác như thể đó là thành công của bạn.
Hợp tác là một sức mạnh, bởi vì bạn hiểu rằng năng lượng của sự thành công là sự tuôn trào dòng chảy đóng góp của con người, của năng lượng tinh tế từ suy nghĩ thuần khiết và những lời chúc tốt đẹp, cũng như hành động thiện lành.
Cho phép bản thân được hợp tác cũng quan trọng như là trao đi sự hợp tác cho người khác.

Tôn trọng… Trung thực… Hài hòa… Hào phóng…

Bài tập – Sức mạnh hợp tác
1. Hôm nay, hãy đón mừng thành công của mọi người như thể thành công ấy cũng là của bạn. Viết ra trải nghiệm của bạn.
2. Bước vào và hợp tác ở nơi bạn thường không hay hợp tác lắm. Bạn cảm thấy thế nào? Viết ra trải nghiệm của bạn.