Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Sức mạnh phân định

Ta thấy rõ điều đúng từ điều được cho là sai, biết điều gì đang xảy ra, cần bước lùi lại. Ta tách rời khỏi ý kiến của mình và khỏi hiện trường để nhận thức rõ ràng hơn.
Kỳ lạ thay, việc bước lùi này phát huy tác dụng như là một chiếc kính lúp. Tách rời và tập trung, ta nhìn thấy toàn bộ câu chuyện và tất cả các phần của nó… Ta có thể hiểu được sự thật. Ta cảm thấy rõ ràng và chắc chắn.

Sức mạnh phân định là nghệ thuật nhắc nhở bản thân quay trở về ý thức tâm hồn để nhận ra sự thật và sự giả dối, đúng và sai, thực tế và ảo tưởng, lợi ích và mất mát.
Sức mạnh phân định là sức mạnh của sự rõ ràng. Bạn nhìn thấy bằng đôi mắt khác, nghe bằng đôi tai khác.
Sức mạnh phân định nghĩa là tin tưởng vào bản thể cao quý của bạn, ngay cả khi đối mặt với ý kiến phản đối. Sức mạnh này giúp bạn lắng nghe những hiểu biết sâu sắc.
Sức mạnh phân định là sức mạnh giữ tĩnh tại và nhận ra sự thật trước khi phản ứng. Phản ứng là kết quả bị kiểm soát bởi các kích thích bên ngoài – một trạng thái bất lực.
Sức mạnh phân định giống như chiếc cửa sổ cho phép bạn bước ra khỏi giới hạn của thời điểm hiện tại và, trong vai trò là người quan sát, nhìn ra thực tế của tình huống.

Sức mạnh phân định cũng mách bảo bạn rằng logic thôi là không đủ. Nó báo hiệu rằng bạn phải học cách trau dồi và tin tưởng vào trực giác của mình, cho phép vượt ra khỏi cái lý trí đầy logic để nói lên sự thật. Tin cậy là điều mấu chốt ở đây; càng tin cậy bản thân, bạn sẽ càng biết nhiều hơn khi trực giác của bạn là chính xác.

Sáng tỏ… Đơn giản… Chính xác… Tin cậy…

Bài tập – Sức mạnh phân định
1. Bước lùi lại và nhìn vào tình huống từ một thế đứng khác.
2. Thực hành giữ mình tĩnh tại và nhận ra sự thật trong mỗi tình huống, sau đó ghi lại trải nghiệm của bạn.