Raja Yoga

Raja Yoga - Soul Coach

Sức mạnh rút lui

Có những lúc trong cuộc sống, ta cần rút năng lượng của mình khỏi một tình huống. Đôi khi ta có thể lùi lại trong tâm trí… như thể đang ở trên ban công, quan sát mọi người… ngay cả bản thân mình… những lúc khác ta cần phải rời đi, bước ra khỏi hiện trường hoàn toàn.
Một phi hành gia nhìn thấy hành tinh này như thế nào trong lần đầu tiên đi vào vũ trụ? Hoàn toàn rút lui… nhìn từ một góc nhìn khác.

Sức mạnh rút lui trao cho bạn sự sáng tỏ và điềm tĩnh, cũng như khả năng thay đổi tình huống. Rút lui là tách ra hoặc lùi lại trước tình huống đang diễn ra.
Tình huống đương nhiên sẽ cuốn lấy sự chú ý của bạn và không cho phép bạn tách ra. Để bước tiếp, bạn cần tách khỏi những mô thức suy nghĩ, lối sống và phản ứng cũ.
Để rút lui, điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn là một diễn viên, là một người chơi. Nếu bạn bắt đầu tin vào trò chơi, bị vướng mắc vào nhân dạng của vai trò, bạn sẽ đánh mất sức mạnh sáng tạo, khả năng đóng góp và bước vào con đường mới. Nếu bạn gắn kết quá chặt với vai trò của mình, bạn trở nên gắn chặt với mọi thứ được đính kèm theo nhân dạng đó.

Sức mạnh rút lui sẽ giúp bạn truy cập vào các sức mạnh khác.
Con đường dẫn đến sức mạnh rút lui là thông qua thiền định và chỉ đơn giản là học cách làm yên lắng tâm trí của bạn. Nói ít đi… suy nghĩ ít đi. Phát triển kỷ luật ở bản thân.
Sức mạnh rút lui cũng cho bạn biết khi nào thì bạn cần rút mình ra khỏi hiện trường, tình huống và vai trò. Đó là sức mạnh để bước ra đúng lúc.

Tĩnh lặng… Tách rời… Suy xét nội tâm… Tập trung…

Bài tập – Sức mạnh rút lui
1. Nghĩ về ba tình huống bạn cần vận dụng sức mạnh rút lui.
2. Thử nghiệm sức mạnh rút lui và ghi lại cảm nhận của bạn.
3. Thực hành nói ít hơn và suy nghĩ trước khi nói. Điều này có lợi như thế nào cho cá nhân bạn và cho tình huống?