VỀ TỔ podcast

Thay đổi cách nhìn

Tôi cảm thấy thế nào về những nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay?

Đó là gánh nặng, là điều tôi phải thực hiện?

Hay những nhiệm vụ ấy chính là cơ hội để tôi thỏa sức sáng tạo, học hỏi và trưởng thành hơn?

Với cách nhìn nào, tôi có thể hoàn thành tốt công việc và vẫn cảm thấy vui vẻ, thoải mái?

Nghe VỀ TỔ podcast trên các kênh

Tải ứng dụng Soul Coach