Soul Kit

Soul Kit Sơ cứu tâm hồn - Soul Coach

Thờ ơ

Bạn có đang thờ ơ với chính mình, với sức khỏe hay với những người quan trọng nhất đối với bạn không? Tại sao lại như vậy?

Thông thường, thái độ thờ ơ chính là hệ quả của việc:
– cho rằng mọi chuyện là tất yếu
– tập trung vào những việc tưởng chừng như khẩn cấp
– và thái độ bất cẩn
Đã đến lúc cải thiện và sửa chữa tất cả những điều trên. Bởi vì thờ ơ trước những điều quan trọng đối với bạn, hay những điều dẫn bạn đến thành công, đó cũng là kiểu hành động tự hủy hoại bản thân.

Hãy bắt đầu nuôi dưỡng thái độ tôn trọng. Chăm sóc sức khỏe của bản thân, vun đắp cho các mối quan hệ và vun trồng những ước mơ của bạn… Bất cứ điều gì bạn nuôi dưỡng đều sẽ phát triển lớn mạnh.

Chọn ra một trong những điều bạn đã từng hoặc đang bỏ bê.
Rồi nghĩ về những lợi ích của nó. Làm cho nó trở nên thật hấp dẫn, đến nỗi chỉ nghĩ đến việc gạt nó sang một bên thôi thì thật là điên rồ.
Đừng xem đây chỉ là một mục tiêu khác trong danh sách của bạn. Hãy toàn tâm, toàn ý tập trung chăm sóc cho nó.

Thẻ thực hành

Soul Kit Cards Thờ Ơ
Soul Kit Cards Nuôi Dưỡng